18UY0364-4 - MEKANİZE KAZI OPERATÖRÜ - Seviye 4 (Rev.00)

Yeterlilik Birimleri ve Ücretler
Referans Kodu Yeterlilik Birimi Adı Teorik Sınav Ücreti Mülakat Sınav Ücreti Pratik Sınav Ücreti
18UY0364-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite
18UY0364-4/A2 Mekanize Kazı İşlemleri